El TC considera que l’impost de la plusvalua municipal és contrari al principi de capacitat económica, previst a la constitució, ja que imposa als subjectes passius de l’impost l’obligació de suportar una càrrega impositiva derivada pel simple pas del temps, quan es podría demostrar, potsser,  que amb el temps el sol ha perdut valor. Es tracta d’una ficció d’increment econòmic sense admissió de prova en contra.