Oferim serveis d’assistència i assessorament en la tramitació de procediments administratius, resolució de tot tipus d’expedients i recursos administratius, i també en la de recursos contenciós-administratiu.

  • Autoritzacions, llicències i concessions administratives.
  • Expropiacions.
  • Contractació administrativa i concursos públics.
  • Dret Administratiu Sancionador.
  • Reclamacions per responsabilitat patrimonial de l’Administració.