Donem suport comptable als nostres clients. Portar l’assessorament o la gestió comptable del client ajuda a l’assessor a detectar punts de millora en la pròpia gestió de l’empresa i també a millorar la fiscalitat. S’aconsegueix una comunicació fluida i un processament ràpid de la informació comptable.

  • Mecanització i/o revisió de la comptabilitat a casa del clients o a les nostres oficines.
  • Confecció de la comptabilitat de l’empresa amb aportació de factures i altres documents comptables segons normativa vigent.
  • Tancament de l’exercici comptable.
  • Confecció dels estats financers.
  • Confecció i presentació de l’Impost de Societats i Comptes Anuals.
  • Legalització de llibres oficials de societats mercantils.