El despatx presta un assessorament integral, jurídic i financer a clients que puguin veure’s afectats per una situació d’insolvència, i també a creditors d’empreses insolvents.

  • Negociació i reestructuració de deutes.
  • Assessorament en la fase prèvia al concurs.
  • Presentació i tramitació d´expedients concursals.
  • Assessorament en l’adquisició d’unitats de negoci.
  • Preparació d’acords amb els creditors.
  • Reconeixement de crèdits.
  • Defensa dels drets dels creditors.
  • Assessorament en la liquidació.
  • Responsabilitat dels administradors.

També actuem com empresa d’Administració Concursal en els jutjats mercantils, amb experiència en nombrosos processos en diferents partits judicials.