• Separacions i Divorcis, de mutu acord i contenciós.
  • Parelles de fet: Procediments de guàrdia i custòdia no matrimonials i establiment de pensió d’aliments.
  • Modificacions de mesures de sentències.
  • Accions sobre Paternitat: Reclamació i impugnació de la filiació.
  • Mediació familiar.
  • Incapacitacions: Tuteles i curateles.
  • Autoritzacions judicials: internament, esterilització, venda etc.
  • Rendició de comptes.