Arc-AssociatsAssessorament i gestió fiscal de l’empresa en tots els àmbits. Analitzem la imposició a la que està sotmesa l’empresa així com els socis i administradors i millorem la seva gestió, establint sistemes de control periòdic. També som especialistes en planificació i execució successòria. Una bona planificació alleugera la factura fiscal de la transmissió mortis causa dels patrimonis familiars i evita situacions de conflicte personal entre els cridats a l’herència.

  • Assessorament i gestió en la confecció i liquidació d’impostos.
  • Tràmits, assistència i representació davant dels organismes oficials en cas de requeriment i/o inspeccions: Agència Estatal Tributària, Departament d’Economia i Finances de la Generalitat i d’altres organismes.
  • Declaració de Renda i Patrimoni de les persones físiques.
  • Planificació de la tributació fiscal tant per empreses com per particulars.
  • Fiscalitat Internacional: planificació i anàlisi de les seves conseqüències (doble imposició i tributació de no residents).
  • Planificació fiscal de successió d’empreses en l’àmbit de l’empresa familiar.