• Adquisició i venda d’actius immobiliaris.
  • Realització d’auditories legals relacionades amb l’adquisició d’actius immobiliaris.
  • Negociació d’arrendaments, hipoteques i qualsevol mena de contracte destinat a la cessió i ús del patrimoni immobiliari i també de les garanties associades a aquesta mena d’operacions.
  • Negociació de convenis urbanístics. Assistència jurídica a entitats urbanístiques i urbanitzadores. Assessorament en el procés d´obtenció de llicències urbanístiques i resta de permisos i autoritzacions administratives que afecten al procés constructiu i urbanitzador.
  • Assessorament en el procés de contractació d’obres d’urbanització i edificació; contractes d’execució d’obra, de prestació de serveis immobiliaris, de consultoria immobiliària, arquitectura, de direcció facultativa, etc.