• Contractació mercantil.
  • Dret societari.
  • Constitució de tota mena d´entitats mercantils i sense ànim de lucre (fundacions, associacions, etc).
  • Fusions i adquisicions d´empreses.
  • Secretaria de societats.
  • Reestructuració i reorganització de grups d´empreses.
  • Assegurances.
  • Concursal i preconcursal.
  • Propietat intel·lectual.