Actuem en qualitat de defensa o acusació particular en tota mena de processos penals, assistència al detingut en comissaries, recurs d’empara davant el Tribunal Constitucional, recursos de cassació davant el Tribunal Suprem, petició d’indults, de llibertat, reclamacions judicials, temes penitenciaris (presó). Tot això en les matèries següents:

 • Delictes contra la seguretat del trànsit: alcoholèmies, conducció sense carnet, excés de velocitat, conducció temerària, trencament de condemnes, omissió del deure de socors.
 • Accidents de trànsit: reclamació i indemnització per lesions tant físiques com psíquiques, seqüeles i danys materials.
 • Delictes contra el patrimoni: robatori, furt, danys, apropiació indeguda, estafa, falsificacions.
 • Delictes contra la Hisenda Pública i la Seguretat Social.
 • Delictes contra la seguretat i salut en el treball.
 • Dret penal d’empresa: delicte fiscal, contra el medi ambient, propietat industrial, mercat i consumidors, contra els treballadors, insolvències fraudulentes, delictes societaris.
 • Delictes contra la salut pública: relatius a tràfic de drogues i estupefaents.
 • Delictes contra la persona: lesions, homicidis, assassinat…
 • Delictes contra la llibertat: detenció il·legal, segrest, amenaces, coaccions, calúmnia i injuries.
 • Delictes contra la intimitat: descobriment i revelació de secrets, violació de domicili.
 • Delictes de violència de gènere i domèstica, abandonament de família, impagament de pensions, trencament de condemna. Ordre d´allunyament i comunicació.
 • Delictes contra la propietat intel·lectual i industrial.
 • Delictes contra l’orde públic: atemptat contra la autoritat, resistència i desobediència.
 • Responsabilitat civil derivada de delicte.