Assessorem i representem en el camp contenciós a empreses i particulars, tant en l’àmbit civil com mercantil. Amb una visió preventiva, a fi d’evitar en la mesura del possible, la via judicial, contem amb una amplia experiència en assumptes processals, amb intervenció en les diferents jurisdiccions.

  • Mercantil: conflictes societaris, conflictes sobre interpretació, validesa i execució de contractes mercantils, responsabilitat d’administradors, impugnació d’acords socials, competència deslleial, etc.
  • Civil: responsabilitat civil en general, responsabilitat civil professional, conflictes en contractes civils, reclamacions de quantitat, dissolucions de condomini (acció de divisió cosa comú), acció reivindicatòria, execucions hipotecàries, nul·litat clàusula sòl, preferents, SWAP’s, assegurances, accidents, etc.
  • Dret Immobiliari i de la Construcció: defensa en litigis derivats d’arrendaments, dret de la propietat, de contractes d’obra, propietat horitzontal, vicis constructius, etc.
  • Arbitratges.