ROSA MARIA ESQUÉ i VIDAL
Sòcia. Economista.
 • Llicenciada en Econòmiques per la Universitat de Barcelona.
 • Llicenciada en Dret per la Universitat de Lleida.
 • Master en Assessoria Fiscal per la Universitat de Barcelona.
 • Administradora Concursal.
 • Pèrit Judicial i Membre del TAP.
 • Col·laboració amb universitats com a professora en Dret Tributari.

email: rmesque@arc-associats.net

IRENE PAREJA ESMANDIA
Advocada i mediadora.
 • Llicenciada en Dret per la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Curs d’Especialització en Violència de Gènere.
 • Curs d’Especialització en Tribunal del Jurat.
 • Master en Mediació civil, mercantil, familiar i penal.

email: ipareja@arc-associats.net

SANDRA BUISAN MORENO
Sòcia. Advocada.
 • Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona.
 • Master d’experts tributaris per la Universitat Abat Oliba.
 • Post grau en Dret de Propietat Intel·lectual (Universitat Pompeu Fabra).
 • Membre de l’A.C.E.D.S. (Associació Catalana Especialistes en Dret de Successions).
 • Administradora concursal.

email: sbuisan@arc-associats.net

FRANCISCO GONZÁLEZ DE GISPERT
Soci. Advocat.
 • Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona.
 • Administrador concursal.
JOSEP PANÉ QUERALTÓ
Advocat.
 • Llicenciat en Dret per la Universitat Autònoma de Bellaterra.
 • C.U.N.E.F.- Estudis superiors de Banca.
 • ESADE – Diplomatura Direcció.
 • Administrador concursal.
 • Dret concursal, bancari, mercantil, fiscal i laboral.